Στην προσπάθειά μας να σταθούμε δίπλα σε μαθητές και γονείς οργανώσαμε ακόμη ένα διαδικτυακό σεμινάριο για τις επικείμενες αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων.

Αυτή τη φορά στόχο είχαμε να διασαφηνίσουμε στους μαθητές Α' & Β' Λυκείου τις νέες συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν κατά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και τον τρόπο εισαγωγής στα  
Πανεπιστήμια!!!