Κανονισμός Λειτουργίας - Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ | Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Follow
ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Κάνε την εγγραφή σου & κέρδισε 25% ΕΚΠΤΩΣΗ Περισσότερα
Toggle Bar

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Φάκελος ενημερωτικού υλικού: Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους παραδίδεται στους γονείς - κηδεμόνες ενημερωτικός φάκελος που περιλαμβάνει:
  1. Το πλήρες πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλο το έτος ανά τάξη/ τμήμα.
  2. Τις εβδομαδιαίες ώρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.
  3. Τους προσωπικούς κωδικούς του μαθητή ώστε οι γονείς να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν για τις επιδόσεις του μαθητή σε κάθε μάθημα.
  4. Έντυπο με τις επίσημες αργίες του φροντιστηρίου.
  5. Έντυπο με τους υπεύθυνους καθηγητές ανά τμήμα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ: Ο μαθητής παραλαμβάνει τα βιβλία ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και υποστηρικτικό υλικό (φωτοτυπίες – cd rom) την πρώτη εβδομάδα της φοίτησής του ΔΩΡΕΑΝ. Σε περίπτωση απώλειας, υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη, το βιβλίο που έχασε.
 • Φοίτηση: Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, τα μαθήματα που διενεργούνται στο φροντιστήριο. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Γραμματείας. Η εκπαιδευτική πρόταση των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ καθίσταται επιτυχής μόνο όταν οι μαθητές προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και στα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου.
 • Πρόγραμμα σπουδών: Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς η Κεντρική Διοίκηση του Ομίλου ανακοινώνει τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε τάξη με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται απαρέγκλιτα στο σύνολο των φροντιστηρίων του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Στην περίπτωση που συγκροτηθεί ιδιαίτερα ολιγομελές τμήμα (1 ή 2 μαθητές) ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.
 • Δημιουργία τμημάτων: Το συμβούλιο εκπαιδευτικής πολιτικής του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ επιτρέπει επτά (7) μαθητές ως μέγιστο αριθμό μαθητών στο τμήμα. Ο αριθμός αυτός συστήνεται στις περιπτώσεις που η παιδαγωγική στάση και η εκπαιδευτική ομοιογένεια των μαθητών επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διεργασίας. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι πέντε (5) ή έξι (6). Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών αφού η σχετική εκπαιδευτική ομοιογένεια βελτιστοποιεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Μικρότερης σημασίας κριτήρια όπως το σχολείο φοίτησης, οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών και οι υπόλοιπες υποχρεώσεις τους είναι δυνατόν σε ορισμένες περιπτώσεις να συνυπολογιστούν για τη συγκρότηση των τμημάτων. Τέλος, αποτελεί δικαίωμα του Διευθυντή Σπουδών να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος αν εκτιμήσει ότι η παρέμβαση αυτή βελτιώνει το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 • Θέματα συμπεριφοράς: Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων. Εάν κάποιος μαθητής καθυστερήσει, ο καθηγητής έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του στην αίθουσα. Παράλληλα, η γραμματεία του φροντιστηρίου έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τους γονείς των μαθητών οι οποίοι συχνά καθυστερούν στο μάθημα. Απαγορεύεται ρητά η μεταφορά στην αίθουσα διδασκαλίας αντικειμένων (νερά, καφέδες, παγωτά κλπ.) που παρεμποδίζουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Είναι προφανές ότι απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Γενικά, οφείλουμε όλοι να διαμορφώνουμε και να διατηρούμε ένα άρτιο περιβάλλον στο οποίο η εκπαιδευτική διεργασία θα μπορεί να υλοποιηθεί σε ιδανικές συνθήκες. Εκπαιδευτικοί και μαθητές οφείλουν να κατακτήσουν υψηλό επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων που θα βασίζονται στην εκτίμηση, κατανόηση και στον αμοιβαίο σεβασμό, μέσω των οποίων θα οδηγηθούν ευκολότερα στους δρόμους της μάθησης και γνώσης.
 • Ενημέρωση Γονέων – Κηδεμόνων: Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων που σχετίζεται με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
  1. Μέσω των τριών (3) προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους, (μία τη θερινή και δύο τη χειμερινή περίοδο).
  2. Μέσω της τακτικής μηνιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπεύθυνου τμήματος με τον κηδεμόνα.
  3. Με τη συνδρομή των καθηγητών που παρευρίσκονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εβδομαδιαίας ενημέρωσης γονέων.
  4. Με την τακτική μηνιαία αξιολόγηση που διενεργεί ο καθηγητής και αποθηκεύεται στο site του φροντιστηρίου.
  5. Με τηλεφωνικό αίτημα του κηδεμόνα.
 • Θεωρούμε αναγκαία την τακτική επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου γιατί η επικοινωνίας αυτή συμβάλλει αποδεδειγμένα στην ψυχολογική και εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών.

 • Απουσίες: Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά. Η γραμματεία ενημερώνει για την απουσία του μαθητή στο πρώτο δεκάλεπτο καθυστέρησης της προσέλευσης. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει την γραμματεία και ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει την ίδια ημέρα από τη γραμματεία, την ύλη που διδάχθηκε στο τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.
 • Διαγωνίσματα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους το συμβούλιο εκπαιδευτικής πολιτικής του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων το οποίο παραδίδεται σε γονείς και μαθητές ενώ παράλληλα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου. Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται επιβεβλημένη αφενός γιατί αποκτούν σημαντική εμπειρία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο και αφετέρου γιατί αξιολογείται η εκπαιδευτική τους πορεία με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο.
 • Οι απαντήσεις – λύσεις των θεμάτων δίνονται από τη γραμματεία την επόμενη εργάσιμη μέρα. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε 15 ημέρες και στη συνέχεια τα παραδίδουν στους μαθητές αναλύοντας τα ευρήματα της διόρθωσης με τον τρόπο που οι ίδιοι κρίνουν ως παιδαγωγικά ωφέλιμο και εποικοδομητικό. Η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οφείλει να είναι απολύτως εναρμονισμένη με το πνεύμα και την αξία της διαδικασίας. Κάθε γεγονός ή συμπεριφορά που διαταράσσει την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνίσματος θα πρέπει οι μαθητές να το αναφέρουν στο Διευθυντή σπουδών ή στη γραμματεία.
  Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και η γραμματεία ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.

 • Ιδιαίτερα μαθήματα: Κάθε μαθητής στα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ιδιαίτερα – ατομικά μαθήματα με καθηγητές οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και επαρκείς στο γνωστικό αντικείμενο. Έτσι γονείς και μαθητές δεν χρειάζεται να αναζητήσουν πρόσθετη εκπαιδευτική στήριξη σε αμφίβολης ποιότητας χώρους θέτοντας σε κίνδυνο την εκπαιδευτική τους πορεία. Τα μαθήματα αυτά είτε προγραμματίζονται στην αρχή κάθε νέου σχολικού έτους και διενεργούνται σε τακτική βάση είτε έχουν έκτακτο χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους με στόχο να ικανοποιήσουν πρόσκαιρες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Σε κάθε περίπτωση, γονείς και μαθητές οφείλουν να απευθύνονται στο διευθυντή σπουδών για τον προγραμματισμό τους. Οι καθηγητές των φροντιστηρίων δεν έχουν το δικαίωμα να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές των φροντιστηρίων χωρίς να έχουν τη συναίνεση του Διευθυντή Σπουδών του φροντιστηρίου στο οποίο φοιτά ο μαθητής.
 • Ατομικά μαθήματα που επιθυμεί κάποιος μαθητής πραγματοποιούνται κατόπιν συμφωνίας με τον Διευθυντή του Κέντρου. Το κόστος καλύπτεται από τον ίδιο τον μαθητή.

 • Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.
 • Υπεύθυνος Τμήματος: Ο Όμιλος φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει, καθιέρωσε το θεσμό – ρόλο του υπευθύνου τμήματος. Πρόκειται για ειδικά εκπαιδευμένο καθηγητή του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής ο οποίος με τη συνεργασία και επίβλεψη του Διευθυντή Σπουδών έχει την υποχρέωση:
  1. Να παρακολουθεί την πορεία του μαθητή σε συνεργασία με το σύνολο των διδασκόντων εκπαιδευτικών.
  2. Να ενημερώνει κάθε μήνα τηλεφωνικά τους γονείς και τους κηδεμόνες για την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών.
  3. Να ενημερώνει έκτακτα και τηλεφωνικά τους γονείς για κάθε θετική ή αρνητική μεταβολή που παρατηρείται στην πρόοδο του μαθητή.
  4. Να εντοπίζει προβλήματα ή παράπονα των μαθητών, προτείνοντας και προωθώντας λύσεις σε συνεργασία με το Διευθυντή Σπουδών.
  5. Να ενημερώνει τους γονείς που απουσιάσαν από την τακτική ενημέρωση γονέων.
 • Δίδακτρα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ανακοινώνεται από την Κεντρική Διοίκηση του Ομίλου η τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει ενιαία και καθολική ισχύ για το σύνολο των φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 7ης κάθε μήνα. Στην περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους.
 • Κάθε μαθητής με την έναρξη της φοίτησής του καταβάλει συγκεκριμένο ποσό εγγραφής το οποίο αντιστοιχεί στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που θα του δοθεί στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

  Μαθητής που εγγράφεται στο φροντιστήριο μεταξύ 1ης και 7ης κάποιου μήνα, πληρώνει το σύνολο των διδάκτρων του μήνα. Πέραν της 7ης του μήνα πληρώνει δίδακτρα ανάλογα με τις μέρες φοίτησής του στον τρέχοντα μήνα. Το ύψος των διδάκτρων του Ιουνίου εξαρτάται από το πέρας της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, όπως ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας.
  Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται το αργότερο 20 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.

 • Μηχανογραφικό Δελτίο και Συμβουλευτική: Ειδική ομάδα εκπαιδευμένων ανθρώπων θα βρίσκονται δίπλα στους μαθητές της Γ Λυκείου στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε σχολής, εντοπισμός των επιθυμιών του μαθητή, εκτιμήσεις για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι οι άξονες που συνθέτουν το πλαίσιο για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Παράλληλα, από τις πρώτες τάξεις, του Λυκείου διενεργούνται σεμινάρια και εκπονούνται προγράμματα συμβουλευτικής ώστε μέσα από το πλέγμα της πληροφορίας και γνώσης να καθίσταται κάθε μαθητής ικανός για μια επιτυχή επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων επιλογής.
 • Ο Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποχρεούται και οφείλει να είναι δίπλα στο μαθητή από τη στιγμή της εγγραφής του έως τη σημαντική στιγμή της επιτυχίας στην πρώτη σχολή της επιλογής του.

 • Πολιτική λειτουργίας: Ο Όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ έχοντας ήδη ιδρύσει 40 φροντιστήρια σε Ελλάδα και Κύπρο επιθυμεί και επιδιώκει η λειτουργία τους να χαρακτηρίζεται από ποιοτικά χαρακτηριστικά που:
  1. Διασφαλίζουν αποτελεσματική εκπαίδευση και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών.
  2. Συμπορεύονται με το όραμα των ιδρυτών.
  3. Τιμούν την πιστοποίηση που ο διεθνής φορέας LLOYD'S παρείχε στον Όμιλο ως υποδειγματικό μοντέλο εκπαιδευτικού κέντρου.
 • Αργίες: Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του.
 • Οι αργίες για τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για τη σχολική περίοδο που είναι οι παρακάτω:

  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ)
  17 ΝΟΕΜΒΡΗ
  24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
  ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
  25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
  Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
  ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
  ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Εγγραφή Online

Εγγραφείτε ΤΩΡΑ στα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ και κερδίστε!

Ενδιαφέρομαι

Χρήσιμα Εργαλεία για τους μαθητές

 • Τα νέα της εκπαίδευσης +

  Τα νέα της εκπαίδευσης για τις πανελλήνιες εξετάσεις και όλα σας ενδιαφέρουν.

  Λεπτομέρειες...

 • Βάση σπουδών και επαγγελμάτων +

  Υλικό για μαθητές Λυκείου και υποψήφιους των Πανελληνίων.

  Λεπτομέρειες...

 • Βάσεις Εισαγωγής +

  Δείτε ποιες είναι οι Βάσεις Εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

  Λεπτομέρειες...

 • Υπολογισμός Μορίων +

  Υπολογίστε εύκολα, γρήγορα και έγκυρα τη βαθμολογία σας για το Ενιαίο Λύκειο.

  Λεπτομέρειες...

 • 1
 • 2
 • Διαγωνίσματα
 • Πρότυπα
 • Online Tests

Διαγωνίσματα & Θέματα

Όλα τα διαγωνίσματα του Ομίλου ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, των πανελλαδικών εξετάσεων καθώς και εκφωνήσεις και λύσεις της Τράπεζας Θεμάτων.Εμφάνιση

Πρότυπα Γυμνάσια

 

  

Υλικό για τα Πρότυπα Γυμνάσια που εξασφάλισε αποκλειστικά για όλους εσάς ο εκπαιδευτικός όμιλος ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ. Περισσότερα

Online Tests για όλους

Tests σε όλα τα μαθήματα και τις τάξεις. Δοκίμασε τις δυνατότητες σου.

Εμφάνιση

Χρήστες Online

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 επισκέπτες και κανένα μέλος