Σχεδιάζουμε από νωρίς την επιτυχία!

3ετής κύκλος προετοιμασίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (πατήστε στο Χειμερινά και έπειτα επιλέξτε τάξη)

Στα φροντιστήρια μας διδάσκεται η μεθοδολογία μελέτης και θεμελιώνεται η ύλη των μαθημάτων για τις επόμενες τάξεις, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα.

Νέο εξεταστικό σύστημα για την Α' Λυκείου:

Τα θέματα των εξετάσεων θα επιλέγονται από τράπεζα θεμάτων αυξάνοντας έτσι σημαντικά την δυσκολία των γραπτών εξετάσεων

Στα φροντιστήρια μας η διδασκαλία της Β' Λυκείου στοχεύει σε 2 άξονες:

1ος άξονας

Αφορά τα μαθήματα της Γ' Λυκείου, των οποίων η διδασκαλία ξεκινά από την αρχή της φοίτησης στη Β Λυκείου.

Έτσι, σε συνδυασμό με την καλοκαιρινή προετοιμασία, το Σεπτέμβριο της νέας χρονιάς, έχουμε ήδη ολοκληρώσει το 50% της ύλης πριν καν ξεκινήσει η νέα τάξη.

2ος άξονας

Αφορά τα μαθήματα της Β' Λυκείου τα οποία καλύπτονται πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη επιπλέον διαβάσματος για το σχολείο.

Επιπλέον δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο μέρος της ύλης που η γνώση της είναι απαραίτητη για την Γ' Λυκείου ώστε να μην υπάρχουν κενά που θα δυσκολέψουν τους μαθητές τον επόμενο χρόνο.

Έτσι οι υποψήφιοι αποκτούν τεράστιο πλεονέκτημα για την εισαγωγή τους στη σχολή προτίμησης τους.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας επιλέγουν μαθητές με υψηλούς στόχους και φιλοδοξίες!